องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี :www.kraseaw.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 20 คน
เมื่อวาน 13 คน
อาทิตย์นี้ 55 คน
เดือนนี้ 134 คน
ปีนี้ 134 คน
ทั้งหมด 251 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (25.01.2015)


  งานวันเด็กแห่งชาติ
       การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว วันที่ 9 มกราคม 2558
 
  โครงการชมรมจักรยานสานรัก
       โครงการชมรมจักรยานสานรัก  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว ในวันที่ 12 กันยายน 2557
โดยร่วมกันปั่นจักรยานจาก อบต.กระเสียว ถึง วัดหนองบัวทอง ระยะทาง 8 กิโลเมตร บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ...
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ
       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์สาธิตทางการเกษตร หมู่ที่ 3
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557
       โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยท่านสมโภช์  โชติชูช่วง นายอำเภอสามชุก เป็นประธานเปืดโครงการ 
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.