องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี :www.kraseaw.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
คำสั่งและประกาศ อบต.
งานกิจการสภา
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 12 คน
เมื่อวาน 33 คน
อาทิตย์นี้ 45 คน
เดือนนี้ 660 คน
ปีนี้ 3368 คน
ทั้งหมด 3428 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26 - 06 - 2013)  ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัย ครั้งที่ 1
       ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
 
  ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัย ครั้งที่ 1
  โครงการ 1 ครอบครัว 1 สวนผัก
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
  โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว กิจกรรมที่ 2 การผ...
  โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว กิจกรรมที่ 1 การเ...
  โครงการรอยยิ้มแจ่มใส ในวัยสูงอายุ กิจกรรมที่ 2 จัด...
  โครงการรอยยิ้มแจ่มใส ในวัยสูงอายุ กิจกรรมที่ 1 จัด...
  การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปีงบประมาณ 255...
  โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน: กา...
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.