องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี :www.kraseaw.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 13 คน
เมื่อวาน 9 คน
อาทิตย์นี้ 22 คน
เดือนนี้ 211 คน
ปีนี้ 757 คน
ทั้งหมด 874 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (25.01.2015)


  งานวันเด็กแห่งชาติ
       การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว วันที่ 9 มกราคม 2558
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ
  โครงการชมรมจักรยานสานรัก
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้...
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำ...
  โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
  การประชุมประชาคมแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี (2558 - ...
  โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) แ...
  การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาว
  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2557
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำช...
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.